S’obre la convocatòria de subvencions per a entitats que gestionen habitatges del Fons d’habitatge de lloguer destinat a polítiques socials

barcelona-193108_960_7201

En data 10 d’octubre de 2016 s’ha publicat en el DOGC la Resolució GAH/2260/2016, de 5 d’octubre , per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a les entitats que integren l’Administració local de Catalunya que gestionen habitatges que formen part del Fons d’habitatge de lloguer destinat a polítiques socials, i es fa pública la convocatòria per a l’any 2016.

La presentació de la sol·licitud s’ha de realitzar a través d’EACAT, concretament del servei de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya: AHC – Fons d’habitatge de lloguer destinat a polítiques socials.

El termini de presentació de sol·licituds s’inicia l’11 d’octubre de 2016 i finalitza l’11 de novembre de 2016, ambdós inclosos.

Per a més informació, es pot accedir al quadre resum de la convocatòria i a les instruccions de realització de la sol·licitud .

X