Recomanació 1/2016, de la JCCA sobre dades de caràcter personal i actes meses contractació

Download (PDF, 49KB)

Recomanació 1/2016, de 6 d’abril, de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya (Comissió Permanent).
Assumpte: Omissió de determinades dades de caràcter personal en les actes de les meses de contractació a les quals es dóna publicitat a través dels perfils de contractant residenciats a la Plataforma de serveis de contractació pública de la Generalitat.

X