Presentació de projectes d’interès – Contracte Programa 2016

S’obre el període de presentació dels projectes d’interès corresponents al Contracte Programa 2016 del Departament de Treball, Afers socials i Famílies amb els ens locals.

El període de presentació de projectes d’interès en matèria de serveis socials, immigració, infància i adolescència, famílies, joventut, civisme, acció comunitària i polítiques d’igualtat del Contracte Programa 2016, comença el dia 15 d’abril i finalitza el dia 29 d’abril de 2016.

X