Nou tràmit en relació amb l’Avaluació d’Impacte Ambiental d’activitats de competència municipal

La Llei estatal 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, estableix les activitats que han de sotmetre’s al tràmit d’avaluació d’impacte ambiental ordinària i simplificada. En alguns casos, els ajuntaments o els consells comarcals són els òrgans competents per atorgar el permís ambiental a aquestes activitats, però les Oficines de Gestió Ambiental Unificada (OGAU’s) i l’Oficina de Medi Ambient (OMA) de la Direcció General de Qualitat Ambiental són els òrgans competents per avaluar-ne l’impacte ambiental.

Amb aquest tràmit els ajuntaments o consells comarcals podran enviar telemàticament la documentació requerida a les OGAU’s i a l’OMA per a que n’avaluïn l’impacte ambiental.

X