El model de quadre de classificació de la documentació municipal (QdCM), a consulta pública

CarpetesEl model de quadre de classificació per a la documentació municipal està ja disponible en període de consulta pública. Fins el dia 5 de setembre es poden fer arribar, a la Direcció General d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni, aquelles opinions i propostes que contribueixin a millorar aquesta primera versió.

Aquest model de quadre de classificació documental és el que s’utilitza al servei de Seu-e 2.0 i Transparència del Consorci AOC per tal de classificar la informació i el que s’utilitzarà a la resta de productes i serveis.

Més informació sobre el model de quadre de classificació per a la documentació municipal:

  • el quadre de classificació –pròpiament dit-,
  • el quadre de classificació i el catàleg de processos/sèries
  • l’índex del catàleg de processos/sèries -ordenat alfabèticament-
  • una guia breu que contextualitza l’objecte d’aquest instrument normalitzador i explica quins elements el conformen
  • el formulari d’aportacions al model de quadre de classificació municipal (accés directe)

 

X