Podeu fer l’adscripció d’habitatges al Fons d’habitatges de lloguer destinat a polítiques socials a través d’EACAT

El 12 de juny de 2015, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya i les entitats que formen part de la Plataforma per al Dret a un Habitatge Digne, van subscriure l’vivendes_barcelona-391993__180acord de constitució del Fons d’habitatge de lloguer destinat a polítiques socials, en compliment de la Resolució 577/X i la Moció 66/X, del Parlament de Catalunya.

Aquest Fons, es configura com un instrument destinat a posar a disposició de les persones i famílies en risc d’exclusió residencial els habitatges de titularitat pública i privada en règim de lloguer social.

Amb aquesta finalitat es necessari consolidar un parc públic d’habitatge de lloguer, la gestió del qual resti sotmesa a uns principis generals que s’apliquin uniformement en tots els habitatges integrants del Fons, amb independència de si es tracta de parcs públics municipals, de la Generalitat o de quina sigui la seva titularitat i prioritzant la seva gestió pública.

Per aconseguir aquest objectiu, s’escau nodrir aquest Fons amb el major nombre possible d’habitatges, motiu pel qual s’obre aquest nou canal de comunicació mitjançant el qual aquelles administracions que, directament o mitjançant empreses públiques, disposen d’un parc d’habitatges de lloguer puguin notificar a la Generalitat la seva voluntad d’adscriure els seus habitatges al Fons d’habitatge de lloguer destinat a polítiques socials.

Els gestors d’EACAT trobareu aquest servei amb la denominació “AHC – Fons habitatge lloguer per polítiques socials”.

X