Una guia per combinar transparència i protecció de dades

8233288287_e3250f7842_zSi teniu cap dubte en relació al necessari equilibri que hi ha d’haver entre la transparència de l’activitat pública i el dret a la protecció de dades personals, cal recordar que les Administracions Locals catalanes disposen d’una guia on s’hi analitzen els dictàmens, informes i resolucions emesos pels organismes competents en matèria de protecció de dades.

Aquest document ha estat elaborat pel grup de treball per a l’elaboració de documents normalitzats, format per tècnics de la a Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, la Diputació de Girona, la Diputació de Lleida, la Diputació de Tarragona, l’Associació Catalana de Municipis (ACM), la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), el Consorci d’Administració Oberta de Catalunya (AOC) i el Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers de Catalunya (CSITAL), que s’ha constituït arran del conveni marc, de 2 de juny de 2015, subscrit per col·laborar en matèria de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Imatge: ccPixs.com

X