Funcionalitat OVER_DOCUMENTACIO per a la descàrrega de documentació de factures

Per aquelles administracions adherides al servei e.FACT que rebeu les factures electròniques al vostre programari de comptabilitat, us recordem que només podeu accedir al contingut de les mateixes a través de la integració del vostre programari al servei e.FACT.

Actualment tenim coneixement que alguns proveïdors estaven fent ús de la funcionalitat de OVER_DOCUMENTACIO per descarregar-les. Fa temps es va notificar als proveïdors de mercat que aquesta no era una bona pràctica i es va comentar que no es faria cap evolutiu al respecte. Actualment aquesta funcionalitat per la descàrrega de factures ha deixat de funcionar.

Us recordem que en cap cas el canal d’accés al contingut de la factura és l’assentament del registre d’entrada del vostre organisme o per aquells ens que hagin delegat el registre auxiliar a EACAT, el correu electrònic d’avís amb els assentaments rebuts. Tot i així, el Consorci AOC està treballant en oferir durant el primer trimestre de 2017 la pujada de documentació a DESAL, fent que els Registres Unificats puguin descarregar-les fent servir la modalitat MUX_DESCARREGA. Fins aleshores us recordem que el canal oficial per descarregar les factures es el Hub d’eFACT. En aquest sentit, us recomanem que si teniu dubtes en com realitzar la integració al servei, visiteu aquest enllaç http://www.aoc.cat/e-fact-base-coneixement/#integradors

X