ENDESA modifica els fitxers Facturae per incorporar la “dirección de suministro”

Endesa ha implementat un canvi en la generació dels fitxers de Facturae per incloure la informació sobre la “Dirección de suministro” en els elements generals de la Facturae. En concret, s’ha escollit el camp “AdditionalLineItemInformation” (camp 3.1.6.1.25).

Els diferents atributs que conformen la direcció (carrer, codi postal, municipi, provincia, país, etc.) apareixen separats per punt i coma. Per exemple: xxxxx;08036;BARCELONA;BARCELONA;ESP

També cal dir que aquesta informació seguirà apareixent dins de les extensions de la Facturae.

X