EACAT incorpora tràmits relacionats amb el Registre Electrònic de Plans d’Autoprotecció (HERMES)

HERMES_PROTECCIÓ CIVIL-851212__180

La Generalitat ha habilitat la plataforma EACAT com a via d’incorporació dels PAU de les activitats d’interès per a la protecció civil local, ubicades en municipis que han decidit no tramitar aquests PAU amb HERMES.

EACAT també permetrà que els municipis que han decidit no tramitar amb HERMES puguin fer al·legacions als PAU d’activitats d’àmbit autonòmic. D’aquesta manera, es compleix amb l’obligació establerta pel Decret 30/2015 de disposar d’un registre electrònic únic de PAU.

X