Els drets de protecció de les dades personals versus la transparència

dades_personals_2Els ens locals tenen a la seva disposició una guia sobre dades personals i transparència. L’objectiu d’aquesta guia és facilitar als ens locals un document que analitza els dictàmens, informes i resolucions emesos pels organismes competents en matèria de protecció de dades i transparència, als efectes d’interpretació del joc dels drets que defensen la protecció de les dades personals i la transparència de l’activitat pública en determinades actuacions dels ens locals; especialment les que tenen per objecte la difusió de les actuacions i de les actes dels òrgans de govern.

El document l’ha elaborat el Grup de treball per a l’elaboració de documents normalitzats, format per tècnics de la Generalitat, les quatres diputacions, la Federació de Municipis de Catalunya, l’ACM, el Consorci d’Administració Oberta de Catalunya i el Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers de Catalunya. Aquest grup es va constituir arran del conveni marc, de 2 de juny de 2015, subscrit per col·laborar en matèria de transparència, accés a la informació pública i bon govern.