Aplicació dels canvis al servei d’Identitat de la DGP (Via Oberta)

Tal i com es va informant des de juliol de 2015, El Ministeri i la Direcció General de Policia ha aplicat uns canvis al seu servei:

Desaparició de les dades de residència del ciutadà com a dades a verificar o consultar,  per la qual cosa hem hagut de modificar alguns paràmetres a partir dels quals es poden realitzar les cerques.

  • En el cas de la Verificació d’Identitat, s’han eliminat les dades opcionals de residència (tipus de via, nom de la via, país de residència i província de residència) com a paràmetres a comprovar.
  • En el cas de la Consulta d’Identitat, s’ha afegit com a obligatori una dada de contrast addicional al DNI/NIE o número de Suport. La dada de contrast pot ser “primer cognom” o bé “data de naixement”.

Els usuaris que accediu als serveis a través d’EACAT no heu de fer res.

Trobareu un nou servei anomenat Identitat (sense dades de residència) al vostre catàleg de Via Oberta, que funciona igual que l’antic Identitat. En el cas dels usuaris que accediu a través de les pròpies aplicacions de gestió (és a dir, que esteu integrats amb Via Oberta mitjançant serveis web) us recordem que hem anat publicant en aquest bloc les instruccions necessàries per adaptar els vostres sistemes a aquests canvis.

Des del Ministeri ens informen que a Preproducció ja està aplicat aquest canvi i a Producció ho serà a partir del 3 d’octubre de 2016 amb la entrada en vigor de la llei 39/2015

Podeu accedir al post on informem dels canvis requerits prement aquí.

X