Un nou rècord de factures gestionades i màxim nombre de documents registrats a e-Valisa

Informe

Dades d’activitat d’e.FACT, maig 2015

Al servei de factura electrònica e.FACT, aquest mes de maig s’han gestionat 166.068 factures, el nombre major tramès en un mes, sumant un total de 573.048 aquest 2015. Com és habitual, l’ens més actiu segueix essent l’Institut Català de la Salut, amb el 17% de les factures gestionades. Com a novetat en l’informe, hem incorporat una taula amb les empreses i les plataformes que trameten més factures, així com el percentatge de factures validades i rebutjades.

El servei e-Valisa permet enviar i registrar documents en format electrònic internament a la Generalitat de Catalunya; aquest mes de maig s’ha assolit un rècord de documents registrats, amb 3.904 tramitacions.

El servei d’EACAT tràmits, el mes de maig ha gestionat 36.936 tramitacions, que suposa un increment d’un 7% respecte el mes d’abril. En aquest any ja s’ha arribat a 202.987 tramitacions; cal destacar els 751 usuaris d’EACAT, 641 usuaris més que en el mes d’abril.

Les administracions catalanes des del servei e-NOTUM aquest  maig han enviat 25.383 notificacions, amb un total de 120.332 el 2015.

Pel que fa a e-TRAM, s’han gestionat 3.504 tramitacions, de les quals, el 72% corresponen a la “Instància genèrica”.

Com a novetat, a l’Informe del mes de maig s’ha incorporat les 72 Àrees bàsiques de serveis socials (ABSS) que utilitzen el servei Hèstia.

Mitjançant l’enllaç següent, podeu accedir a l’informe complet de les dades d’activitat dels serveis. Maig 2015.

 

X