Teniu disponible a EACAT el formulari per a la recollida de dades de personal dels ens locals

Els ens locals han de trametre abans del 15 de febrer de 2015, a través d’EACAT, els recomptes del seu personal i dels seus organismes dependents, a data 1 de gener de 2015.

Per a incidències i informació sobre el funcionament de l’EACAT, us podeu posar en contacte amb el Centre d’Atenció a l’Usuari (CAU) (suport@aoc.cat).

Per a qualsevol altre aclariment, podeu contactar amb l’Àrea de Planificació i Anàlisi de Recursos Humans i Difusió 93 567 49 93, a l’adreça electrònica espaianalisiop_governacio@gencat.cat.

X