Podeu sol·licitar la Declaració de Zona d’oficis singulars i de Punt d’Interès Artesanal

L’ordre EMO/323/2015, de 15 d’octubre, desplega el Decret 182/2014, de 30 de desembre, sobre l’activitat artesanal el qual, entre d’altres novetats, contempla el reconeixement com a zones d’Oficis Singulars i punts d’interès artesanal per tal d’activar i promoure els territoris i la seva artesania.

La declaració de Zones d’Oficis Singulars de Catalunya és per a aquelles àrees geogràfiques que disposin d’un mínim de cinc tallers artesans on els oficis propis estiguin relacionats amb el territori, el procediment i el producte, depenguin del medi geogràfic on es realitza l’extracció de la matèria primera, la transformació i l’elaboració del producte final, o tinguin una tradició artesanal de llarg recorregut o reconeixement històric. La sol·licitud per demanar la declaració d’una zona d’oficis singulars de Catalunya l’han de presentar les corporacions locals o comarcals, acompanyada de la documentació que estableix l’ordre de desenvolupament d’aquest Decret.

Per la seva banda, la declaració de Punts d’Interès Artesanal s’adreça a aquells municipis o àrees dins d’un mateix municipi on es doni una concentració d’un mínim de cinc tallers artesans o tinguin una tradició artesanal de llarg recorregut o reconeixement històric. La sol·licitud per demanar la declaració de punt d’interès artesanal l’han de presentar les corporacions locals, acompanyada de la documentació que estableix l’ordre de desenvolupament d’aquest Decret.

Els gestors d’EACAT trobareu aquests dos serveis amb les denominacions següents: “Zona d’Oficis Singulars” i “Punt d’Interès Artesanal“.

X