Olost engega un procés participatiu per votar cinc projectes municipals

olostDes del passat divendres dia 20 de novembre i fins el dia 30 de novembre els habitants d’Olost poden emetre el seu vot sobre quin dels 5 projectes presentats en el Procés participatiu obert per l’Ajuntament d’Olost s’ha de dur a terme.

Hi ha dues urnes, una a la Biblioteca i l’altra a les oficines de l’Ajuntament d’Olost. D’altra banda, també es pot votar a través del web de l’Ajuntament, on totes les persones residents a Olost i aquelles que hi tenen relació, per segona residència o haver nascut a la població, poden emetre el vot.

L’horari d’obertura de la Biblioteca d’Olost és de dilluns a divendres de 16:00 a 21:00, mentre que l’horari d’atenció al públic de l’Ajuntament d’Olost és de dilluns a divendres de 8:00 a 14:00 i els dimarts i dijous de 16:00 a 19:00. Per votar a través del web municipal només cal introduir els números del DNI i seleccionar el projecte escollit.

Els cinc projectes que es poden votar són:

  • Adequació de la planta baixa de l’Ajuntament per a la creació d’una sala multifunció, cultural i autogestionada.
  • Instal·lació d’una pèrgola fotovoltaica al sorral de l’Escola Terra Nostra. L’objectiu és fer ombra al pati i alhora produir electricitat de forma renovable.
  • Creació d’una horta cooperativa de participació ciutadana a la zona d’hortes del pont.
  • Crear una smart village, és a dir un poble intel·ligent. Dotar d’ordinadors i tabletes el centre cívic i el casal d’avis, una estació meteorològica connectada a Internet i a TV3.
  • Construcció d’una vorera des del restaurant la Mola fins a la plaça de Santa Creu. D’aquesta manera s’evitaria que els vianants haguéssin d’anar caminant al costat dels vehicles.

El pressupost de tots els projectes és similar, aproximadament d’uns 10.000 euros.

X