Nova iniciativa per a la innovació: “Blog InnoGent. Junts per a la innovació”

ideari_innogent

Font: Innogent

El passat mes de desembre va presentar-se el blog InnoGent. Junts per a la innovació. Un blog que neix amb la voluntat de compartir les iniciatives de l’administració de la Generalitat de Catalunya innovadores en el seu funcionament i en la seva relació amb la ciutadania, i on l’administració electrònica és un factor clau.

InnoGent està composat per un grup col·laboratiu, interdisciplinar i interdepartamental de professionals de l’administració de la Generalitat que té com a objectiu promoure, detectar i posar en valor les pràctiques innovadores en el funcionament de l’administració que elevin el valor que els ciutadans reben i/o perceben.

Una de les seves iniciatives és la Innoteca, que inclou, entre d’altres:

  • Les millors pràctiques dels diferents departaments
  • Informació d’accions i polítiques de promoció, tant adreçades als empleats de l’Administració com a la ciutadania en general
  • Enllaços a l’exterior, que permeten un fàcil accés a les millors pràctiques al món

Podeu consultar una explicació més detallada de la iniciativa Innogent en el següent enllaç: InnoGent i accedir al blog en aquest altre enllaçBlog InnoGent

X