L’Estat defineix la seva estratègia per l’acompliment del nou marc normatiu per a l’administració digital

El document ‘Hacia una nueva administración: Digital y Racional ‘  descriu l’estratègia que està duent a terme l’administració estatal per tal de transformar la seva administració.

obsae

En aquest sentit al seu dia ja es va publicar el Reial Decret 806/2014, sobre organització i  instruments operatius de les TIC a l’administració general de l’Estat  que regulava qüestions en matèria de planificació de l’acció TIC i llurs implicacions normatives, organitzatives, pressupostàries i contractuals; més endavant va remodelar l’organització dels òrgans TIC, creant la Comissió d’Estratègia TIC i les Comissions ministerials d’administració digital i, recentment, ha aprovat el ‘Pla de Transformació Digital de l’Administració General de l’Estado i els seus Organismes Públics’ com a eina fonamental per a l’aplicació de les noves lleis 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i 40/2015, de règim jurídic del sector públic.

Aquest Pla, que té l’horitzó temporal de 2020, constitueix el marc estratègic global per avançar en la transformació de l’administració, on el canal electrònic esdevingui el preferent per a accedir als serveis públics i comptant amb la col·laboració dels agents interessats, i on la transparència i la innovació estiguin integrades en l’operativa administrativa.

 

 

 

 

X