Les novetats de la nova Llei de Procediment Administratiu

La nova Llei de procediment administratiu i de règim jurídic suposa una important reforma administrativa. Fins ara, el procés administratiu podia ser electrònic o “en paper” però amb l’entrada en vigor d’aquest nova llei els processos administratius hauran de ser única i exclusivament electrònics.

Aquesta és la principal novetat que contempla la nova llei i que entrarà en vigor un any després de la seva publicació al BOE.
Entre les novetats que contempla la nova llei, destaca l’obligatorietat que el procediment sigui únicament electrònic, simple i menys burocràtic. Es remarca, llavors, la idea de la reenginyeria de processos i la simplificació dels tràmits.

Us recomanen l’estudi exhaustiu de les novetats d’aquesta llei que ha fet Víctor Almonacid al seu web oficial.

X