Jornada sobre el Registre Públic de Contractes al món local: documentació

El passat dimarts 3 de novembre de 2015 es va celebrar la jornada sobre el Registre Públic de Contractes al món local.

Els objectius de la sessió van ser informar, difondre i sensibilitzar les administracions locals de Catalunya i els ens que integren el seu sector públic de la idoneïtat del Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya com a instrument per donar compliment a les previsions derivades del marc legal vigent en matèria de comunicació de dades contractuals i de transparència en la contractació pública.

A continuació posem a la vostra disposició els vídeos i les presentacions de la jornada:

Vídeos

Presentacions

X