Jornada sobre eConsentiment, la signatura electrònica manuscrita en l’àmbit de la salut