Ja podeu justificar les compensacions econòmiques per retribuir determinats càrrecs electes locals (convocatòria 2014)

Del 2 al 31 de gener de 2015, ambdós inclosos, els ajuntaments als quals, en el marc de la convocatòria 2014, se’ls hagi atorgat, mitjançant la Resolució d’1 de juliol de 2014, del director general d’Administració Local, una compensació econòmica per retribuir determinats càrrecs electes locals hauran de justificar a través de la plataforma EACAT el lliurament d’aquestes compensacions als càrrecs electes corresponents. A aquests efectes, a EACAT, en el termini esmentat, disposaran del model de certificat que hauran de trametre.

Els gestors d’EACAT trobareu aquest tràmit dins del servei denominat “BSF – Tràmits contracte programa”.

X