Guia per publicar dades obertes de manera ràpida i senzilla

dataLes noves Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (TIC) i, especialment, Internet, han transformat completament l’accés a la informació obrint noves vies a la seva reutilització. S’estan creant noves empreses que estan desenvolupant models de negoci basats en la creació de productes i serveis de valor afegit a partir de la informació del sector públic. En aquest context, el Projecte Aporta promou una cultura de reutilització de la informació en l’àmbit de l’Administració Pública.

Recentment el Projecte Aporta ha elaborat una Guia de publicació de dades obertes de manera ràpida i senzilla (CKAN). Es tracta d’un manual destinat als membres de la comunitat open data que vulguin compartir les seves dades però que disposen de recursos limitats per poder fer-ho. L’objectiu de la guia és servir d’ajuda i orientació perquè qualsevol pugui obrir fàcilment la seva informació, sense necessitat de tenir àmplia experiència o coneixements sobre estratègies d’obertura de dades o les tecnologies associades a elles.

A la primera part del manual s’estableixen una sèrie de senzilles pautes que serveixen de guia a l’hora de localitzar i preparar les dades per a la seva publicació. A continuació, s’indica com publicar les dades a la Web a través d’un catàleg de la manera més simple possible. En aquest procés, s’utilitza com a exemple la plataforma gratuïta de codi obert CKAN, tot i que les recomanacions generals d’aquesta guia podrien aplicar-se a qualsevol altre tipus de plataforma que es vulgui utilitzar.

La reutilització de la informació pública ofereix un clar potencial com a àrea de creixement econòmic. Així ho constata un recent estudi de l’ONTSI que estima que l’activitat de reutilització de dades públiques genera un volum de negoci pròxim als 500 milions d’euros a Espanya.

X