Convocatòria de subvencions del programa de Mesures actives d’inserció

El 7 de juliol s’ha publicat al DOGC l’ORDRE EMO/200/2015, de convocatòria de les subvencions per a la realització del Programa de mesures actives d’inserció per a persones destinatàries de la Renda mínima d’inserció. Les entitats locals, així com les entitats dependents o vinculades a aquestes, poden presentar la seva sol·licitud a través d’EACAT (cal cercar el servei Mesures actives d’inserció (MARMI), del Departament d’Empresa i Ocupació).

Se subvencionaran els costos salarials derivats de la contractació per part de l’entitat beneficiaria del personal tècnic, de prospecció, de coordinació i de suport administratiu que realitzi el programa de mesures actives d’inserció per a persones destinatàries de l’RMI, i les despeses generals del programa. Els destinataris/àries últims de la subvenció seran les persones acollides a la Llei 10/1997, de 3 d juliol, de la renda mínima d’inserció (RMI).

El termini de presentació de sol·licituds és del 8 al 17 de juliol.

X