Consum de dades de la Plataforma d’Intermediació del MINHAP per part de les CCAA

El Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques (MINHAP) ha incorporat un nou informe públic dins l’eina d’indicadors OBSAE. En aquest informe, que s’actualitza diàriament, es pot veure el resum de la situació de les comunitats autònomes pel que fa al consum de dades de la Plataforma d’intermediació. (L’informe no inclou les dades referents al consum des de la pròpia Administració General d’Estat ni, en general, des de les entitats locals que s’hi connecten directament, atès que es focalitza en les sol·licituds realitzades des de les CCAA – en el cas de Catalunya, des del Node d’interoperabilitat Via Oberta).

Per a l’anàlisi de la situació general es distingeixen dos principals indicadors, el nombre de transaccions realitzades des de cada CCAA i el nombre de transaccions realitzades per cada 100 habitants d’aquesta CCAA. Amb aquest darrer indicador es realitza una ponderació tenint en compte que el nombre de ciutadans als quals es presta servei condiciona el nombre de transaccions que sigui necessari realitzar.

Tal i com ja us vam anunciar al març de 2015, les dades i gràfics d’aquest informe mostren que Catalunya és la principal comunitat consumidora dels serveis de verificació i consulta que ofereixen els organismes de l’AGE a través del MINHAP, amb més de 3.2 milions de consultes efectuades durant el 2014; el que ha suposat un estalvi aproximat de 19.6 milions d’euros/any per al conjunt de la ciutadania, segons fonts del propi Ministeri.

Indicadors IOP - Minhap

Indicadors IOP – Minhap

X