Aprovades dues solucions d’identificació digital del Consorci AOC perquè ciutadans, empreses i entitats es relacionin electrònicament amb l’Administració

fingerprint-150159_1280El Consell Executiu va aprovar ahir 16 de juny dues solucions d’identificació digital del Consorci AOC amb plena validesa jurídica per relacionar-se amb l’Administració. Es tracta, d’una banda, del Validador de credencials d’identitat VÀLid, una plataforma d’ús comú per a les administracions, i el servei idCAT-SMS, un sistema d’identificació d’usuaris. L’objectiu és acreditar d’una manera segura la ciutadania, les empreses i les entitats que es relacionen amb l’Administració i oferir-los una alternativa a la certificació digital, el sistema emprat fins ara i que no ha tingut un ús intensiu per part de la ciutadania.

El Validador de credencials d’identitat (VÀLid) és un servei comú de confiança en el qual les administracions catalanes poden delegar els processos d’autenticació de ciutadans, empreses o entitats que s’hi vulguin relacionar per via telemàtica, per exemple, per iniciar un tràmit electrònicament. VÀLid actua com a pont entre les administracions i els diferents proveïdors d’identitat quan un usuari hagi d’acreditar-se davant seu.

El servei idCAT-SMS és un sistema d’identificació orientat al ciutadà que s’integra a la plataforma VÀLid i que es basa en l’enviament de codis d’un sol ús al telèfon mòbil. Es tracta, per tant, d’un sistema no criptogràfic d’identificació adreçat a ciutadans, que ofereix un nivell mitjà de garanties d’acord amb el que estableix l’Esquema Nacional de Seguretat. Les identificacions fetes amb el sistema idCAT-SMS es poden vincular a documents electrònics. En queda garantida la integritat i serveix com a mecanisme de signatura electrònica.

Per donar garanties, el ciutadà s’haurà d’haver donat d’alta prèviament al servei per validar la seva identitat i haurà d’informar de les seves dades identificatives i de contacte electrònic. El Validador de credencials d’identitat (VÀLid) i l’idCAT-SMS s’adequaran al protocol d’identificació i signatura electrònica de la Generalitat de Catalunya.

ACORD GOV/92/2015, de 16 de juny, pel qual s’aprova el sistema d’identificació electrònica idCAT-SMS i l’ús del Validador de credencials d’identitat (VALid)

 

X