S’ha ampliat el termini per presentar les justificacions de la subvenció als ajuntaments on hi ha jutjat de pau atorgada l’any 2014

El punt sisè de la Resolució JUS/483/2014, de 21 de febrer, per la qual s’atorguen subvencions als ajuntaments dels municipis de Catalunya on hi ha jutjat de pau, preveia que els ajuntaments, als quals se’ls va atorgar subvenció amb càrrec a aquesta convocatòria, havien de trametre la documentació justificativa com molt tard el dia 30 de juny de 2015. Per afavorir el compliment de tots els tràmits de gestió necessaris, especialment respecte dels nous equips municipals, sorgits com a conseqüència de les darreres eleccions municipals de 24 de maig, el Departament de Justícia ha acordat ampliar el termini de justificació inicialment previst fins al dia 30 de setembre de 2015.

En els propers dies els ajuntaments afectats, que encara no hagin aportat la documentació preceptiva, rebran una notificació telemàtica que els comunicarà l’ampliació i reiterarà la necessitat de disposar de les justificacions adients d’acord amb els models disponibles als diferents entorns de gestió (Portal EACAT i Web).

 

X