Una factura que estalvia: la factura electrònica

L’article ‘Una factura que ahorra tinta y papel’  de la periodista Belén Hernández a El País recorda l’impacte de l’estalvi generat per l’ús de la factura-e (+458 milions d’€) segons el recent estudi ‘La Factura Electrónica en España 2012-2013‘ realitzat per SERES, així com el nou marc normatiu definit (vegeu aquest post) que la farà obligatòria a partir de gener de 2015.

Pel que fa als estalvis l’article concreta que ‘el ahorro medio de una factura electrónica respecto a otra en papel es de 4,95 euros en la recepción y de 2,82 euros en la emisión’. Tota una oportunitat per a empreses i administracions.

X