S’obre el termini per justificar els ajuts d’ÀRIDS 2013

Ja podeu tramitar, a través de l’EACAT, la justificació de despeses dels ajuts per a la utilització d’àrid reciclat dels residus de la construcció amb marcatge CE en obres promogudes pels ens locals i empreses públiques municipals de Catalunya.
Trobareu a l’EACAT el formulari de justificació de despesa i la tramesa en la qual cal adjuntar-lo. Per a més informació podeu consultar les bases reguladores d’aquesta convocatòria d’ajuts, publicades al DOGC.

X