Territori i Sostenibilitat donarà audiència als ens locals,telemàticament, en els projectes de disposicions de caràcter general, a través de l’EACAT

El Departament de Territori i Sostenibilitat farà per primer cop el tràmit d’audiència institucional als ens locals a través de l’EACAT. I, iniciarà aquest servei trametent als ens locals el projecte d’Ordre de regulació de fitxers de dades personals gestionats pels Consorcis del Transport Públic de les Àrees de Girona, Lleida i  el Camp de Tarragona. A més, aquests ens rebran un avís de la notificació a la seva bústia.

Els consorcis també podran trametre les seves al·legacions a través de l’EACAT i disposaran  de 15 dies hàbils per fer-les arribar.

A partir d’ara el Departament utilitzarà aquest servei per enviar als ens locals els projectes de disposicions de caràcter general per donar compliment al tràmit d’audiència institucional.

X