Padró Municipal d’Habitants en línia: el 88% de la població catalana, coberta

De l’informe “Dades d’activitat del Consorci AOC. Gener 2014” destaca que, des de l’anterior extracció de dades, dos nous ajuntaments estan connectats al padró, els de Cassà de la Selva i Cadaquès, i amb la seva incorporació (ja en són 824) ja hi ha un 88% de la població catalana coberta per aquest servei. Els certificats més consultats han estat la renda seguida per les dades relacionades amb padró i les prestacions socials. Com a principals usuaris, ens trobem la Generalitat de Catalunya, l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona. També destaca l’Ajuntament de Lleida amb més de 29 mil intercanvis de dades. Durant el mes de gener, mitjançant Via Oberta s’han realitzat quasi un milió d’intercanvis de dades.

Pel que fa als tràmits interadministratius (els EACAT tràmits), aquest mes se n’han fet quasi 40 mil; tal i com passa els darrers mesos, la tramesa més utilitzada és la comunicació de crema (més 11,5 mil trameses en total). L’ens més actiu aquest mes ha estat la Secretaria d’Administració i Funció Pública, seguida de la Direcció General de Turisme i la Diputació de Girona.

Aquest mes cal destacar el PSA (Programari d’Assignatura Avançada) que respecte el més anterior ha incrementat el nombre de signatures en més d’un 56%, arribant a les 43.495. També s’ha registrat un augment de les entrades i sortides a través del servei ERES.

Mitjançant l’enllaç següent, podeu accedir a l’informe complet de les dades d’activitat dels servei. Gener 2014.

X