Oberta la convocatòria dels Serveis integrals per a persones amb discapacitat mental

Avui s’ha publicat al DOGC la convocatòria de subvencions per a la realització dels Serveis integrals d’orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat i/o malaltia mental (SIOAS). Els beneficiaris poden ser entitats locals i entitats dependents o vinculades a aquestes, que ofereixin actuacions integrals destinades a la inserció laboral de persones discapacitades o amb malalties mentals. Les entitats han de tenir experiència en el camp de la inserció d’aquests col·lectius.
La convocatòria està cofinançada pel Fons Social Europeu.

El termini per a presentar les sol·lcituds és de 10 dies naturals des de l’endemà de la publicació i s’han de formalitzar a través d’EACAT, en el servei EMO – SIOAS subvencions.

X