Millores en les subscripcions de novetats diàries a la PSCP

La darrera incorporació de novetats a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública contempla una renovació i millores en les novetats diàries de les subscripcions de les licitacions. I en concret, les següents:

– Personalització de la subscripció: les empreses i/o els ciutadans podrán personalitzar el servei de subscripció de novetats diària, aplicant filtres pels camps següents:

  •  Àmbit organitzatiu (Generalitat, àmbit local, universitats, institucions i òrgans estatutaris i altres ens )
  • Departament
  •  Òrgan de contractació
  •  Tipus de contracte
  •  Subtipus de contracte
  •  Indicador de compra pública innovadora
  •  CPV
  •  Interval de pressupost de la licitació

– Renovació i caducitat de la subscripció a les novetats diàries.

Aquesta opció permetrà depurar la llista de subscriptors, que no ha estat revisada des de l’inici de la posada en producció de la funcionalitat.

Cada subscripció tindrà una vigència d’un any. En el darrer mes abans de la data d’expiració, s’enviarà un correu electrònic diàriament, on es recordarà a l’usuari l’opció de renovar la subscripció, si escau.

En el moment de la renovació, se li ampliarà el període de subscripció un any més, en el cas contrari, si no accedeix a l’enllaç de renovació en cap de les advertències fetes, la subscripció quedarà cancel·lada.

– Control en les altes de les subscripcions

S’ha afegit un control en el formulari d’alta de les subscripcions automàtiques per tal que no hi hagi cap sistema malintencionat que intenti donar d’alta usuaris no vàlids al sistema, malmetent el rendiment d’aquest.

X