L’EACAT és el canal per tramitar les actes de presa de possessió i cessament de llocs reservats a FHN

A partir del 16 d’abril de 2014 podeu tramitar a l’EACAT el Servei GRI-Comunic. Presa possessió i cessament llocs reservats a funcionaris d’habilitació nacional (FHN).  Aquest servei permet la tramesa de les actes de pressa de possessió i del cessament de llocs reservats a FHN.

Podeu trobar més informació al Municat -web de la Direcció General d’Administració Local-.

Els gestors de l’EACAT trobareu aquest servei amb el nom: “GRI-Comunic. Presa possessió i cessament lloc”.

 

X