L'”Altra” transparència: el dret d’accés de la ciutadania a la informació pública

TransparènciaAmb l’aprovació de la Llei 19/2013 , de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern, tots els nivells de govern, amb més o menys encert, van abocar els seus esforços en una de les dues vessant de la transparència, la publicitat activa. En aquest sentit, van sorgir innumerables iniciatives de dades obertes de les administracions públiques, que van creixent a mesura que passen els mesos, però va quedar oblidada l’altra vessant de la transparència, la de respondre a les demandes d’informació. Una vessant de la transparència que requereix per part de les administracions d’un sistema estructurat d’accés a la informació pública, que sigui capaç de respondre amb celeritat.

Us recomanem doncs la lectura de l’article L'”altra” transparència: el dret d’accés a la informació pública, que reflexiona sobre aquesta altra vessant de la transparència, la generació d’aquest dret i la seva entrada amb vigència.

X