La Comissió Europea publica un conjunt de directrius per a l’impuls de la reutilització de la informació del sector públic

Eco-Recycle-128El passat mes de juliol, la Comissió Europea va publicar un conjunt de directrius per a l’impuls de la reutilització de la informació del sector públic a Europa. Aquestes directius tenen com a objectiu crear valor mitjançant l’explotació de les dades obertes ofertes per part del sector públic.

Aquestes directrius s’han elaborat a partir de les conclusions extretes de la Consulta Pública realitzada durant la tardor de 2013 i de les recomanacions d’un grup d’experts RISP.

Aquestes directrius s’emmarquen també en el recent pla d’acció de la Comissió Europea per al foment d’una economia de dades pròspera a Europa, publicat el passat 2 de juliol, i contemplen els següents aspectes:

 •  Llicències per a la reutilització de la informació del sector públic. Directrius dirigides als organismes públics per determinar les condicions aplicables per a la reutilització de les seves dades.
 •  Categories de dades amb més demanda a la UE. S’identifiquen cinc categories de dades per les que s’ha identificat una major demanda per part dels potencials reutilitzadors en el conjunt de la UE i que, per tant, podrien ser considerats més prioritaris. Aquestes categories són les següents:
  •  informació geogràfica (topogràfica, cadastral, marina, etc),
  • dades medio-ambientals (meteorològica, qualitat d’aigua, …),
  • informació de transport (horaris de transport, informació sobre l’estat del trànsit, …),
  • estadístiques (informació demogràfica i econòmica del país) i
  • registres empresarials (informació econòmica i de propietat en relació amb les empreses).
 •  Costos. Pautes perquè els organismes públics calculin els preus per l’accés i la reutilització de les seves dades.

Podeu accedir a les a les directrius en el següent enllaç: Directrius reutilització de dades

Font: datos.gob.es

X