El Govern s’obliga a crear la finestreta única al 2016

Open

El Govern de la Generalitat s’obliga per llei a posar en marxa abans de dos anys la finestreta única empresarial a Catalunya, un termini que s’ampliarà a cinc anys per als municipis de menys de 50.000 habitants. Així consta en l’Avantprojecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya que ahir va iniciar la seva tramitació.

La llei té com a objectiu agilitzar i simplificar les relacions amb les diferents administracions, reduir o suprimir els tràmits per crear un negoci i millorar l’eficiència. Pel que sembla una guerra a la burocràcia, l’avantprojecte ataca múltiples aspectes que avui dificulten la vida a tot aquell que vol “aixecar la persiana”. Per exemple, l’avantprojecte estableix que només es podrà exigir llicència prèvia en els supòsits que estableix la normativa sectorial aplicable i determina que “la declaració responsable i la comunicació prèvia són els mecanismes de control per a l’establiment d’activitats econòmiques”.

L’avantprojecte modifica altres normes sobre el funcionament de les corporacions locals -preveu la suspensió de prestació de serveis municipals per asfíxia financera-, el medi ambient o la prevenció d’incendis, entre d’altres.

Aquest avantprojecte s’emmarca dins del concepte de “Finestra Única Empresarial” (d’ara en endavant FUE). Aquesta iniciativa, dins de la política de la Generalitat de foment de l’activitat empresarial, pretén la reducció de barreres a l’activitat econòmica i la simplificació administrativa, per reduir el cost de la relació entre les empreses i l’Administració pública.

Dins del context de la FUE esdevé clau fer referència a la Directiva 2006/123/CE, de Serveis de Mercat Interior (DSMI), que té com a objectiu aconseguir un efectiu mercat interior en l’àmbit dels serveis per via de l’eliminació d’obstacles legals i administratius) i de la FUE.

En aquest context, i a partir d’un encàrrec del Govern de la Generalitat, el Consorci AOC disposa del “Servei de Tramitació d’Activitats Empresarials” que facilita al món local disposar dels tràmits estàndards afectats per la normativa vigent per a empreses, així com una solució de tramitació electrònica a tal efecte basada en l’e-TRAM. Al mateix temps és important remarcar que el servei de tramitació d’activitats empresarials interactua amb la  FUE a través de “Canal Empresa” de la Generalitat de Catalunya (desenvolupat per l’Oficina de Gestió Empresarial del Departament d’Empresa i Ocupació).

Per a més informació sobre la tasca del Consorci, visiteu el següent enllaç: FUE

Per a més informació sobre el Canal Empresa desenvolupat per la Genralitat de Catalunya, podeu visitar el següent enllaç: Canal Empresa

Per a més informació sobre la l’Avantprojecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya, visiteu el següent enllaç: Simplificació Administrativa

X