El Consorci AOC col·labora amb Tributs de Catalunya

El Consorci AOC ha col·laborat amb les diputacions catalanes i l’Agència Tributària de Catalunya en la creació de la xarxa de comunicacions segura que enllaçarà totes les oficines dels organismes que exerceixen funcions d’aplicació dels tributs a Catalunya. Aquesta xarxa permetrà que el nou servei Tributs reculli tota la informació tributària.

Tributs de Catalunya és fruit de l’acord entre l’Agència Tributària de Catalunya i les diputacions de Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida, amb la voluntat de crear un marc de col·laboració estable en l’àmbit tributari que permeti el desenvolupament de la gestió tributària catalana amb major proximitat al ciutadà.

Amb el desplegament del conveni marc de 19 de setembre de 2012 s’ha iniciat el procés cap a una col·laboració sòlida i una integració gradual de serveis tributaris, procés en el qual caldrà coordinar i millorar progressivament els procediments aplicats pels organismes implicats i els serveis d’atenció i assistència als contribuents. L’objectiu és fer prevaldre els principis d’eficiència, eficàcia i economia que han de presidir l’actuació de les administracions públiques.

X