Disponibles els vídeos de la GovJam 2014, Setmana de la Innovació

L’Escola d’Administració Pública de Catalunya ha col·laborat amb la Setmana de la innovació en serveis  públics centrats en la ciutadania. Aquest esdeveniment, organitzat per We Question Our Project, té per objectiu promoure el disseny de serveis públics més eficients i satisfactoris. S’hi van presentar casos reals locals i internacionals i es va poder practicar tant mètodes concrets per millorar serveis com el procés de disseny d’un nou servei fomentant l’intercanvi públic-privat, així com la generació d’una xarxa de contactes a través d’activitats informals.

Els vídeos de les sessions es troben disponibles en aquest enllaç.

X