Concessió de les subvencions per a Programes municipals d’adaptació al canvi climàtic

El secretari de Medi Ambient i Sostenibilitat ha dictat Resolució corresponent a la convocatòria de subvencions per a l’any 2014 a ens locals de Catalunya per a la realització de Programes municipals d’adaptació al canvi climàtic.

Aquesta Resolució de concessió fa referència a les actuacions corresponents a la Base 2.2 de l’Ordre TES/422/2012 (Elaboració de Programes municipals d’adaptació al canvi climàtic).

Per a més informació podeu consultar web del canvi climàtic.

X