301 ens s’adhereixen a l’e.FACT al mes de novembre: balanç del servei de suport

Ebalançl Consorci AOC publica mensualment un informe sobre el Servei de Suport, responent a la seva voluntat de servei a les Administracions Públiques de Catalunya i en el seu compromís de transparència en la gestió dels seus serveis.

L’informe recull l’evolució mensual de diferents indicadors al llarg del 2014. Entre aquests indicadors destaquen: el grau de compliment de l’Acord de Nivell de Servei de Suport, les peticions de suport ateses, l’índex de satisfacció dels usuaris, les altes de serveis gestionades, etc.

En aquest sentit, el darrer mes les peticions del servei de suport han disminuït un 15% respecte el mes d’octubre, però tot i així, continuen situant-se per sobre de la mitjana de peticions mensuals del 2014; i la satisfacció dels usuaris, se situa en xifres molt positives. En aquest sentit, en un baròmetre de l’1 al 10, en els diferents paràmetres, se situa sobre el 8, lleugerament per sobre del mes anterior i en relació amb l’NPS*, se situa en un nivell excel·lent, amb un 51,09%.

Pel que fa a les altes de serveis, aquest mes de novembre aquestes han augmentat un 25% les sol·licituds d’altes i modificacions, sobretot gràcies a l’increment de les peticions d’alta del servei e.FACT, que ha experimentat aquest darrer mes 301 peticions d’alta.

Podeu consultar l’informe complet en el següent enllaç: Informe

Aquest informe és addicional a l’informe que mensualment es publica sobre l’activitat de la resta de serveis del Consorci AOC, que també us recomanem de visitar. Podeu veure les dades més rellevants del darrer informe d’activitat, corresponent al mes de novembre, en el següent enllaç: Informe activitat novembre

* Les sigles “NPS” corresponen a Net Promoters score, un sistema de mesurament de la satisfacció dels usuaris que resta a les valoracions positives (9 i 10), les negatives (1-6), tot descartant les valoracions mitges, considerades passives (7 i 8). 

Al sistema NPS, l’objectiu és arribar a l’ideal del 100% de votacions de 10. No obstant, el fet de restar al percentatge de nous i deus, les valoracions de l’u al sis, ho fa extremadament difícil. A títol orientatiu, les empreses tecnològiques es mouen entre el 10 i el 50%.

X