Ajuts al remodelatge urgent d’equipaments esportius

S’ha ampliat fins el dia 3 de novembre de 2014 el termini de finalització i justificació de les subvencions per a actuacions urgents d’adaptació a la seguretat, l’habitabilitat o la funcionalitat dels equipaments esportius existents per a l’any 2014 (Resolució PRE/2255/2014, de 10 d’octubre, per la qual es modifica la Resolució PRE/398/2014, de 19 de febrer, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions als ajuntaments i entitats municipals descentralitzades per a actuacions urgents d’adaptació a la seguretat, l’habitabilitat o la funcionalitat dels equipaments esportius existents per a l’any 2014, i se n’aproven les bases reguladores).