Tramitades més de 26000 autoritzacions de cremes de restes vegetals i agrícoles

El servei de cremes col·lectives, que permet eliminar restes vegetals i brancatge procedents de treballs agrícoles, es va inciar el 15 de març i va finalitzar el 14 de juny. Durant aquests 3 mesos s’han lliurat un total de 26530 autoritzacions de cremes col’lectives en un total de 401 municipis.

Les peticions s’han realitzat a través de l’extranet de les administracions públiques de Catalunya (EACAT) i s’ha aconseguit simplificar i agilitzar la tramitació d’aquest permís perquè les persones sol·licitants només han hagut de passar per una única finestreta, la del seu ajuntament.

L’èxit d’aquest servei d’autoritzacions de cremes selectives, emprat des de fa 3 anys a la província de Tarragona i les comarques de l’Alt Penedès i el Baix Llobregat, ha permès enguany acabar d’implantar el procés en els ajuntaments de les Terres de l’Ebre, introduir tots els municipis de 6 comarques de Lleida i implantar, per primer cop, aquesta modalitat a les comarques de l’Anoia, el Bages, el Berguedà, Osona i el Solsonès.

Les comarques que han realitzat més cremes són el Baix Ebre,el Baix Camp, la Ribera d’Ebre i les Garrigues.

La satisfacció per la implantació d’aquest servei entre els ajuntaments i els pagesos, tant dels municipis adherits enguany com dels qui ja portaven tres anys utilitzant-lo, ha fet que el Departament estudiï noves estratègies en la tramitació de documentació fent servir l’EACAT com a eina per millorar processos.

X