Publicació del FACe (Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas)

face.gob.es és el nou portal web desenvolupat pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques per la presentació de factures electròniques a l’Administració General de l’Estat i aquelles administracions públiques que s’hi adhereixin.

FACe permet als proveïdors presentar factures de forma manual o bé, per aquells que desitgin automatitzar els seus sistemes de gestió, disposen d’una interfície de serveis web per enviar les factures de forma automàtica. Així mateix, el sistema informa als proveïdors dels canvis d’estat de tramitació de la seva factura i a més, retorna un justificant amb un codi de registre de la presentació de la factura.

Per conèixer amb més detall el funcionament del portal podeu accedir a l’espai d’ajuda de face.gob.es així com, a la  nota tècnica del Portal d’Administració Electrònica on es detallen els requisits de  la factura electrònica.

 

X