Propostes de Plaques i Medalles al treball President Macià a través d’EACAT

Mitjançant la Resolució publicada el 10 de juny de 2013 pel Departament d’Empresa i Ocupació al DOGC, s’obre la convocatòria per a l’any 2013 per presentar propostes per a la concessió de les Plaques i Medalles al treball President Macià.
La distinció de la Medalla al treball President Macià s’atorga com a reconeixement a aquells treballadors/ores que hagin destacat per les seves qualitats, mèrits personals o pels serveis prestats en benefici dels interessos generals.
La distinció Placa al treball President Macià s’atorga com a reconeixement a les empreses o organitzacions en les següents categories: seguretat i salut en el treball; igualtat d’oportunitats i conciliació de la vida personal, laboral i familiar; responsabilitat social empresarial; i foment de la creació d’empreses i de l’ocupació de qualitat.
El termini de presentació de propostes és del 10 de juny al 10 de juliol de 2013.
X