L’avaluació és un factor clau per a la millora de les polítiques públiques

Aquest tema és tractat a l’article  ‘Innovación social basada en evidencias ¿Por qué no en España?’ de Blanca Lázaro i David Casado de l’Ivalua

X