L’Ajuntament de Terrassa, pioner en transparència

Els ciutadans i ciutadanes de Terrassa ja poden saber en què inverteix el seu Ajuntament els diners públics gràcies a la creació del Portal de Transparència.

Aquest espai web ofereix informació sobre els procediments de contractació, dades comptables i informació pressupostària. D’aquesta manera, qualsevol ciutadà pot saber quines empreses contracta l’ajuntament, quants diners cobren els càrrecs electes i en què s’inverteixen els diners que recapta l’ajuntament.

Tot i no ser el primer Ajuntament que ofereix aquest tipus d’informació, el Portal de Transparència de l’Ajuntament de Terrassa és pioner pel que fa a la quantitat de dades econòmiques oferides. No hi ha cap ajuntament que mostri les seves dades econòmiques amb tant detall.

El portal també inclou indicadors sobre la qualitat de la gestió municipal i sobre la qualitat de vida a la ciutat, dades obtingudes a través de l’Índex de Transparència dels ajuntaments (ITA) i dels Global City Indicators (GCI) del Banc Mundial.

X