El certificat de pensions públiques exemptes de tributació, disponible a Via Oberta

L’AEAT, a través de Via Oberta, ha posat a disposició de les administracions locals el certificat de pensions públiques exemptes de tributació per l’IRPF. Aquestes prestacions no estan subjectes a tributació per l’impost de la renda i, per tant, no apareixen a les declaracions ni als certificats d’IRPF. L’Agència Tributària, però, en té coneixement perquè els pagadors (l’INSS) els hi envien la informació durant el mes de gener de cada any.

Atès que la informació d’aquest certificat no es basa en les declaracions de renda presentades al maig-juny sinó en les declaracions que els pagadors envien durant el mes de gener de cada any, l’actualització anual de les dades d’aquest certificat es produeix molt abans de tancar-se la campanya de renda.

Aquest certificat és complementari del certificat d’IRPF. Des de la seva posada en producció (any 2009) moltes administracions públiques han sol·licitat de forma sistemàtica tots dos certificats en el marc de procediments en què s’han de tenir en compte els ingressos de la persona interessada:

  • per a la tramitació d’ajuts i subencions
  • per a la implantació del copagament en les prestacions socials de caràcter econòmic, d’acord amb la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència estatal i la Llei catalana 13/2006, de prestacions socials de caràcter econòmic
X