El Catàleg IDEC inclou més de 3.400 nous registres de metadades de cartografía històrica

Geoportal Temàtic IDEC de Cartografia HistòricaCom avenç a allò que contindrà el Geoportal Temàtic IDEC de Cartografia Històrica, s’han publicat les prop de 3.400 metadades de publicacions cartogràfiques històriques dels fons de la Cartoteca de Catalunya (ICC), de la Biblioteca de Catalunya, de la Biblioteca Museu Victor Balaguer i del Centre Excursionista de Catalunya, entitats impulsores del projecte.

Es convida a altres entitats, especialment ens locals, a participar-hi. Properament es farà una presentació pública dels nous serveis.

X