El Consorci LOCALRET posa a disposició dels ens locals un nou canal a través de l’EACAT per tal de poder fer arribar aquella documentació administrativa que està en suport electrònic, i amb la validesa jurídica que ofereix el registre telemàtic.

X